Home » Serwis » Serwis klimatyzacji

Serwis klimatyzacji

Aby przegląd klimatyzacji był prawidłowo wykonany stosujemy skomputeryzowany sprzęt diagnostyczny który: Sprawdza przede wszystkim czy układ jest szczelny, sprawdza czy ilość czynnika chłodzącego jest zgodna z normami, jeśli nie urządzenie koryguje jego ilość, oczyszcza czynnik chłodzący będący w układzie, sprawdza skuteczność pracy kompresora, parownika i skraplacza, sprawdzamy skuteczność chłodzenia układu, odgrzybiamy przewody w układzie, wymieniamy filtr przeciwpyłowy.
Jeśli wykryte zostaną usterki wymieniamy: kompresory, chłodnice klimatyzacji, skraplacze, wentylatory, parowniki, przewody klimatyzacji, aby zmniejszyć koszty napraw regenerujemy kompresory, poddajemy układ płukaniu, aby ewentualne opiłki nie uszkodziły elementów układu a głównie kompresora.

Poprawne działanie układów klimatyzacji zapewnimy poddając je corocznym przeglądom, wraz z wykonaniem zalecanych napraw.

Z klimatyzacją samochodową mamy do czynienia praktycznie na co dzień i szczególnie w tak małych kubaturach jak wnętrze pojazdu jest ona konieczna. Z trudem wytrzymujemy w dni gdy nie funkcjonuje poprawnie, co w wyższych temperaturach ma również wpływ na bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jedną z bardzo ważnych funkcji klimatyzacji jest oczyszczanie powietrza zarówno z kurzu jak i nadmiaru wilgoci, co pozwala w okresach przejściowych odparować szyby.

Odgrzybienie przewodów w układzie i wymianę filtra przeciwpyłowego należy wykonywać corocznie, gdyż wilgoć po połączeniu się z kurzem jest niestety bardzo dobrym środowiskiem dla rozwoju szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. A powietrze które przedostaje się z instalacji do wnętrza ma nieprzyjemny zapach, jak również działanie alergiczne.

Z punktu widzenia poprawnego działania układów klimatyzacji przeglądy mają bardzo istotne znaczenie, gdyż w czasie wykonywania zalecanych czynności można wykryć usterki i zapobiec większym naprawom. A koszty napraw mogą być wysokie jeśli więcej elementów trzeba będzie wymienić. Prosimy nie wierzyć opiniom, że niechłodzącą klimatyzację wystarczy nabić i sprawa załatwiona. Nabić można, ale tylko wtedy gdy najpierw układ zostanie sprawdzony pod względem szczelności, w przeciwnym przypadku nie ma to sensu. Kolejnym bardzo ważnym parametrem jest napełnienie układu precyzyjnie dobraną ilość czynnika chłodzącego, gdyż zarówno gdy jest go za mało, jak i za dużo, klimatyzacja nie działa prawidłowo. Z kolei gdy jest go za mało, lub wcale, układ ulega szybciej uszkodzeniu, szczególnie wrażliwy jest kompresor, a wtedy tysiąc złotych nie wystarczy na naprawę.

Z pewnością zauważyliście Państwo, że włączona klimatyzacja powoduje podwyższenie zużyciem paliwa. Wiąże się to z pracą kompresora, który jest dodatkowym obciążeniem dla silnika. Temperatura pobieranego przez układ powietrza ma także olbrzymie znaczenie, dlatego też przy wysokich temperaturach dobrze jest wykorzystywać funkcję obiegu wewnętrznego powietrza, co odciąży kompresor i zwiększy skuteczność chłodzenia.

Dla niektórych z Państwa użytkowanie klimatyzacji automatycznej może się wiązać z pewnym dyskomfortem. Dzieje się tak dlatego, gdyż sterowniki elektroniczne po odczytaniu zadanych przez Państwa ustawień, analizują bieżące warunki panujące na zewnątrz i wewnątrz auta, głównie temperaturowe i na tej podstawie wydają dyspozycje dla podzespołów klimatyzacji, aby zrealizować zadana temperaturę. Jest to często proces gwałtowny połączony z silnym nadmuchem, który może nawet doprowadzić do lekkiego przeziębienia. Jeśli to przeszkadza, można sztucznie przejść na tryb manualny, poprzez wyregulowanie odpowiadającej nam siły nadmuchu i jego kierunków. Po ustabilizowaniu się warunków we wnętrzu pojazdu można powrócić do trybu automatycznego.

W przypadku nieprzewidzianych awarii i poszukując szybkiej naprawy, zapraszamy przyjmiemy auto niezwłocznie.