Home » Serwis » Naprawy układu wydechowego

Naprawy układu wydechowego

Do napraw układu wydechowego używamy następujących części zamiennych: końcowe rury wydechowe, rury wydechowe, tłumiki przednie, tłumiki środkowe, tłumiki końcowe, katalizatory, filtry cząstek stałych, elementy mocujące, wieszaki, łączniki elastyczne, sondy lambda, kolektory wydechowe, oraz spawamy elementy układu.

Układ wydechowy jest to podzespół, który usuwa i oczyszcza spaliny, oraz obniża znacznie hałas pracującego silnika. Ma on również wpływ na bardzo istotne dla użytkownika wartości mocy silnika, momentu obrotowego i wielkość spalania. Jego uszkodzenia pogarszają komfort naszego podróżowania i są uciążliwe również dla innych dla kierowców.

Warunki eksploatacji układów wydechowych są bardzo uciążliwe, znaczne obciążenia mechaniczne błoto, śnieg, sól, kamienie i zmienne temperatury wpływają na jego trwałość. Mechanizmy korozyjne powodują podwyższenie hałaśliwości układu i pęknięcia elementów. Może nawet dojść do przebicia podłogi i wniknięcia trujących spalin do kabiny pojazdu. Zwykle mamy do czynienia z pogarszającym się stanem układu wydechowego co wiąże się z obniżeniem mocy. Przeciwnością tej sytuacji są przeróbki układów wydechowych dla zastosowań w sporcie motorowym, polegające na zmniejszaniu oporów wylatujących spalin, oraz na odpowiednim kształtowaniu zawirowań wewnętrznych.

W przypadku nieprzewidzianych awarii i poszukując szybkiej naprawy, zapraszamy przyjmiemy auto niezwłocznie.